Blog Jindřicha Veselého

τά δέ παντα οιακίζει κεραυνός
τά δέ παντα οιακίζει κερανός

Budoucí semináře:

O duši světa aneb psychologie na rozcestí

V další volné řadě seminářů se budeme věnovat některým progresivním tendencím v současném myšlení na pomezí psychologie a metafyziky.

od 18:30
Centrum Mintaka,
Praha

20 dubna 2017

Druhé setkání bude věnováno dalšími jungiánskému heretikovi Tomu Cheethamovi, který rozvádí podněty archetypální psychologie Jamese Hillmana v duchu myšlení Henry Corbina a hlubinné ekologie.

od 18:30
Centrum Mintaka,
Praha

11 května2017

Třetí setkání bude věnováno Rudhyarově transpersonální psychologii

od 18:30
Centrum Mintaka,
Praha

1 června2017

Čtvrté setkání se bude týkat duchovního odkazu Henry Corbina.

Zasazení do prostoru

mapa

Centrála humanistické a transpersonální astrologie MINTAKA
Radlická 99, Praha 5 

[put_wpgm id=1]