Blog Jindřicha Veselého

τά δέ παντα οιακίζει κεραυνός
τά δέ παντα οιακίζει κερανός

ukázka: Semeno, Dane Rudhyar

Semeno

Cítím, že jsme na prahu nového věku

a nyní více než cokoli jiného potřebujeme

nový přístup k lidským vztahům a společenské organizaci.

Potřebujeme přístup planetární a syntetický,

potřebujeme prostředek, jímž by si individualita osvojila

svou funkci ve světě,

neboť má-li vzniknout globální civilizace,

individualita musí být natolik pevná ve své identitě,

aby si mohla dovolit spolupracovat s druhými lidmi celého světa

nezávisle na jejich kultuře, rase, tradicích a tak dále.

Je proto nesmírně důležité, abychom se naučili, jak
vybudovat vlastní identitu.

Je zapotřebí nového typu lidské bytosti.

Potřebujeme něco, co už nebude tolik založeno na konfliktu,

ale spíše na plném přijetí celé lidské bytosti: těla, mysli,
duše, pociťování – zkrátka všeho.

Jde o estetický přístup oproti přístupu etickému,

který by umožňoval spatřit vztahy, v nichž se cokoli nachází
v rámci celku,

aby bylo možné nahlédnout celek a ztotožnit se s
„Celostností“ tohoto celku

spíše než s některou jeho částí.

Nyní jsme samozřejmě ve velmi obtížné situaci.

Žijeme v těžkých časech a nevím, co nás čeká.

Pokud uvažuji o směřování světa i našeho národa v současné
době,

jsem ohledně blízké budoucnosti spíše pesimistický.

Je však zapotřebí si uvědomit, že krize jsou někdy nutné,

abychom dosáhli toho, čeho má být dosaženo.

Jediný problém je nicméně tento:

Něco je třeba dokončit, než přijde velká krize

a začátek nového cyklu,

protože nový
cyklus musí začít na základě těch semen,

která byla zaseta
před nástupem krize.

Pokud po zimě
přijde jaro, ale na podzim se nic nezaselo,

potom na jaře nevyklíčí žádné semeno

a vy budete muset začít úplně od začátku,

v tom úplně nejprvotnějším čase všeho projevení.

Proto jsem v průběhu svého života kladl tak velký důraz

na ideu semenných mužů a žen,

semenné osoby – individuality,

která je ochotná a schopná

v sobě jakoby shromáždit minulost lidstva,

zvláště našeho západního světa, ale také jiných kultur.

Chceme totiž, aby se z budoucnosti vynořil,

ať už bude krize jakákoli, globální svět.

Proto potřebujeme muže a ženy s obsáhlou vizí,

individuality, které nejsou specialisty,

muže a ženy, kteří budou mít vizi a odvahu čekat

a v jistém smyslu se v průběhu svých životů,

svým příkladem a vším, co po sobě nechají, až zemřou,

budou stávat semeny budoucího světa.

Právě tohle je ona významná volba,

před kterou všichni nutně stojíme a kterou můžeme vykonat.

Můžeme následovat vibraci masy

a rozložit se jako všechno listí na světě na podzim.

Ať už jsou zlaté listy jakkoli krásné,

musí se rozložit a stát se půdou pro budoucnost civilizace.

Skutečně však záleží jen na semenných mužích a ženách,

a právě ty byste měli hledat,

pokud se sami dosud necítíte zralí stát se semennými
osobami,

protože právě tohle je jediná pojistka budoucího
znovuzrození lidstva.

Myslím, že v současné době nemá žádný smysl chtít nahlížet
do bezprostřední budoucnosti,

protože vypadá velmi černě.

Měli bychom se však snažit připravovat na možnost,

že by mohl povstat nový svět;

když ne zítra, pak třeba pozítří.

Myslím, že to je to jediné, díky čemu má smysl naše oběť,

naše odvaha, rozhodnost, naše nynější volba.

Máme se stát semeny, aby se mohl zrodit budoucí svět.

Doufám, že se každý z vás,

každý ve svém vlastním životě a svým způsobem

může, pokud se tak dosud nestalo,

rozhodnout a stát se mužem či ženou – semenem.

Děkuji vám.

 

Dane Rudhyar.

 

 
Rudhyarův stručný text Semeno[2] z roku 1973 bychom mohli označit jako programový.

[2] Rudhyar, Dane, A Seed,
http://khaldea.com/rudhyar/seed.shtml, překlad Jindřich Veselý.