Blog Jindřicha Veselého

τά δέ παντα οιακίζει κεραυνός
τά δέ παντα οιακίζει κερανός

Ze spontánní čistoty neomezené jasnosti povstává tanec duchovních monád jiskřících na ostří paprsků vyvěrajících z nepodmíněného základu všeho. Žhavá magma […]

Genesis     Na počátku je kroužící hejno dravých stromů. Hluboké víření tříštěných krystalů V půlnočním bubnu Rozlamujícím čas.

Claude  Confortes   Zející rána   Rozhovor muže s jeho zraněním