Blog Jindřicha Veselého

τά δέ παντα οιακίζει κεραυνός
τά δέ παντα οιακίζει κερανός

Bibliografie

 

Knihy, delší studie:

Mýtus v myšlení Jana Patočky, disertace (https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/113584/?lang=en)
Nástin metafyziky operativní celostnosti. Fragmenty k transpersonální ontologii, Malvern 2013

 

Články, recenze:

Patočkovo pojetí péče o duši a jeho kritika, in: Teologická reflexe 2/2007.
Mýtus v myšlení Jana Patočky v době druhé světové války, Reflexe 40/2011
Ladislav Moučka: Nachaš, Had Mojžíšovy knihy Genesis, recenze; in: Logos 1-2/2012
D. Ž. Bor: Tajemný svět předvěku, recenze; in: Logos 1-2/2012
Fragmenty filosofie celostnosti, in: Tvar 9/2013
Symbol, epifanie tajemství (recenze na knihu G. Duranda Symbolická imaginace); in: Tvar 13/2013
Dane Rudhyar, astrolog a filosof, in: Dingir 4/2012
Dobří i padlí andělé v magii, in: Dingir 3/2013
Jan Patočka a křesťanství, Studia philosophica 2/2013
Odysea skleněné hlavy, recenze na sbírku A. Borziče Počasí v Evropě, Deníkreferendum 22.1.2014, http://denikreferendum.cz/clanek/17278-odysea-sklenene-hlavy
O stromu života. Meditace nad prací Ladislava Moučky, Logos 1-2 2013.
Mýtus v myšlení Jana Patočky, disertační práce
Marguerite Porete, Mirror of Simple Souls with Martin Žemla´s introduction and Martin C. Putna epilogue, Prague: Malvern 2013, Communio Viatorum 1/2014
Hlas nicoty aneb o nicneříkání, Tvar 10/2014
Svět, tajemství, bohočlověk, E-LOGOS 22/2015
Johannes Trithemius a jeho traktát De septem secundeis, in: Johannes Trithemius, De septem secundeis, Trigon 2016
Dane Rudhyar´s concept of transpersonal life, CEJCR 2017

 

Překlady:

sv. Bonaventura O trojí cestě (De triplici via), k vydání připravuje nakl. Vyšehrad.
Rudhyar, Rytmus celostnosti, Malvern 2012
Rudhyar, Rania, k vydání připravuje nakl. Malvern
Michael Meyer, Volání k transformaci, Malvern 2014
Několik básní D. Rudhyara in: Logos 1-2/2013
Rudhyar, Semeno, in: Logos 1-2/2015
William Lilly, Křesťanská astrologie, Volvox Globator 2015
Peter Bebergal, Sezóna čarodějnic, Volvox Globator 2014
August Derleth, H. P. Lovecraft, Strážci z hlubin času, Volvox Globator 2016
Rosemary Clarková, Posvátná tradice ve starém Egyptě, Volvox Globator 2016

 

 


Improvizovaný životopis iluzorního subjektu promluvy, uspořádaný podle sedmiletých cyklů od narození až sem aneb Jindřich Veselý v přibližné autobiografické skice

 
Prvních sedm let.

Zrození (28. 5. 1978, 19:10, Praha). Ve věku jednoho roku odstěhován na Dobříš, kde bude trávit dětství a dospívání. Osvojování běžných kompetencí probíhá vcelku úspěšně. Domácí hovory často věnované chorobám, zvláště rakovině, úrazům všeho druhu a tu a tam francouzskému osvícenství (matka lékařka, babička lékařka, otec filosof a překladatel). Koncem tohoto období nadchází čas podivné, nepříliš vítané nutnosti setkávat se s vrstevníky.

Sedmiletý cyklus odstartovaný rozpadem původní rodiny a završený počátkem dráhy prokletého básníka. Mezi tím vcelku obvyklé dětství nepříliš společenského knihomola. Od Dumase a Steklače k Baudelairovi a Kerouacovi. Nevalné pokusy o skauting. Nakonec se raději učí obligátním neřestem a píše spoustu mizerné poesie.

Druhých sedm let.
Třetích sedm let.

Léta na střední škole ve znamení zhýralosti, pokračující grafománie a vášnivého objevování spíše časného než věčného ženství. Dokodrcav se k maturitě přesouvá se zpět do Prahy a na VOŠ Jabok. Koncem třetího sedmiletého cyklu delší hospitalizace, následek několika let poetického experimentování s možnostmi beatnické cesty k prozření. Nezemřel mlád, jak očekával, a do dalšího cyklu vstupuje jako abstinent a nepříliš zdařilý křesťanský konvertita.

Studium teologie na ETF UK, psychospirituální krize a začátek pravidelných jógových a meditačních cvičení. Po neveselých zkušenostech s orientalizujícími esoteriky ponor do západního hermetismu, zvláště pak magie. Psaní diplomové práce o spisu De triplici via od sv. Bonaventury. První stálá práce jako noční recepční. Mnoho nocí četby. Pokusy stát se básníkem už nakonec visí na hřebíku a nehýbou se příliš. Magistrem teologie.

Čtvrtých sedm let.
Pátých sedm let.

Ještě čas na hotelu. Filosofický postgraduál. Od roku 2010 místo nočního recepčního korektor, redaktor, překladatel. Několik let experimentů s psychoanalýzou, biofeedbackem a rozličnými psychedeliky; druhý, snad závěrečný díl psychospirituální krize. Studium astrologie. Rudhyar. V kristových letech snaha uspořádat si myšlenky – vzniká kniha Nástin metafyziky operativní celostnosti. Krátké, ale důležité období v gurdžijevovské čtvrté cestě. Končí dlouhé období erotického tápání: konečně se objevuje Ona, tedy: nadcházející manželka.

Překvapivé odumření vnitřního smyslu pro naléhavost křesťanské symboliky. Doktorem filosofie (téma disertace: Mýtus v myšlení Jana Patočky). Svatba s milovanou ženou, rodina. Souhra šťastných okolností:přijetí vzácné dzogčhenové transmise. Filosoficky zapuštění kořenů v tradicionalismu. Duchovní domov v Mezinárodní komunitě dzogčhenu a šířeji ve společenství praktikujících dharmu. Pokračující postgraduální studium teologie. Specializace: stále zřetelněji dějiny západního esoterismu. Práce na pokračování knižní prvotiny a na monografii věnované Rudhyarovi. Členem redakční rady sborníku Logos.

Šestých sedm let, tedy jejich první část.