τά δέ παντα οιακίζει κεραυνός
τά δέ παντα οιακίζει κερανός

 

Vítejte na stránkách Jindřicha Veselého.

 
Najdete zde rozličné texty, informace o přednáškách a dalších akcích a nahrávky ke stažení.

 

Vesměs se to bude týkat tradicionalismu, historie západního hermetismu a filosofie operativní celostnosti.
 


 

Název stránek znamená řecky „blesk“ a odkazuje na známý Hérakleitův zlomek B 64 („Toto veškerenstvo řídí blesk“).

Jaký „blesk“ jsem měl na mysli, když jsem volil tento název, se mi ještě tak nejméně špatně podařilo vyjádřit ve stejnojmenném textu, který je zde.

 
To je zatím všechno. Ať je vše dobré!